Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00252239
Registrovaná adresa: 100, Dražice Tábor
Začleněno na: 17.02.1981
Datum ukončení: 02.02.1996
Předmět podnikání:
Na základě usnesení plenárního zasedání MNV ze dne 28.6.1990 č. 164/90 rozšiřuje se předmět činnosti o: -půjčování trubkového lešení -půjčování výsuvného kovového řebříku.
Podle návrhu Místního národního výboru v Dražicích, okres Tábor ze dne 3.2.1981, schváleného ONV- odborem Místního hospodářství v Táboře dne 9.2.1981, č.j. 56/1981-MH/Sek zapisuje se s účinností ode dne 1.3.1981 tento předmět činnosti: - Holičství - Kadeřnictví.
Podle usnesení rady MNV Dražice z 21.8.1986 zapisuje se předmět činnosti té to provozovny: -nákladní autodoprava.
Na základě rozhodnutí plenárního zasedání MNV ze dne 29.6.1989 usnesení č. 145/1989 rozšiřuje se předmět činnosti drobné provozovny o: -mandlování prádla -sběrna šatstva, prádla a obuvi -broušení nožů -prodej květin a sadby.
Registrační číslo Místní národní výbor je 00252239.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Dražice Tábor.
Místní národní výbor byla založena 17.02.1981.