Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00252794
Registrovaná adresa: 100, Ratibořské Hory
Začleněno na: 17.09.1986
Datum ukončení: 31.12.1992
Předmět podnikání:
Na základě plenárního zasedání MNV ze dne 30.3.1990 rozšiřuje se předmět činnosti o: - elektroinstalace - elektroúdržba
Na návrh MNV v Ratibořských Horách ze dne 8.9.1986 č.j. 527/86 zapisuje se předmět činnosti drobné provozovny: - holičství a kadeřnictví - autodoprava
K návrhu MNV Ratiobořské Hory ze dne 25.5.1987 zapisuje se tento další před mět činnosti drobné provozovny: - sečení trávy
Na základě usnesení plenárního zasedání MNV ze dne 28.6.1990 rozšiřuje se předmět činnosti o: - vytyčování tras a vodovodního potrubí - vytyčování tras el. kabelů
Na návrh MNV v Ratibořských Horách ze dne 8.9.1986 č.j. 527/86 zapisuje se předmět činnosti drobné provozovny: - autodoprava
Na základě usnesení plenárního zasedání MNV ze dne 26.10.1989 rozšiřuje se předmět činnsoti o: - stavební činnost - zemní práce - půjčování stavebních mechanismů
Registrační číslo Místní národní výbor je 00252794.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Ratibořské Hory.
Místní národní výbor byla založena 17.09.1986.