Informace o společnosti

Název: Městský národní výbor
ICO: 00252921
Registrovaná adresa: 100, Soběslav
Začleněno na: 26.05.1987
Datum ukončení: 21.03.1991
Předmět podnikání:
Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva v Soběslavi z 27.2.1991 se ke dni 28.2.1991 zrušila drobná provozovna Městského národního výboru v Soběslavi, jelikož byla provozovna zrušena vymazává se z podnikového rejstříku.
Podle usnesení plenárního zasedání MěstNV v Soběslavi ze dne 23.3.1987 rozšiřuje se předmět činnosti drobné provozovny o: - písmomalířské práce - opravy elektrické instalace
Podle usnesení plenárního zasedání MěstNV v Soběslavi ze dne 23.3.1987 rozšiřuje se předmět činnosti drobné provozovny o: - zahradnická výroba
- drobné zámečnické a klempířské práce Den zahájení činnosti 1.6.1987.
Podle usnesení 5. plenárního zasedání MěstNV v Soběslavi ze dne 23.3.1987 zapisuje se předmět činnosti drobné provozovny: - těžba a doprava písku - drobné zemní práce - stavební činnost charakteru oprav, údržby a demoličních úprav - půjčování stavebních mechanismů a nářadí - oprava děštníků, broušení nožů, nůžek, okružních pil a jiného nářadí - drobná nákladní doprava - řemeslná úprava a prodej zbytkových materiálů - drobné tesařské a truhlářské práce
Na základě žádosti MěNV Soběslav a souhlasu ONV, odboru MH v Táboře zapisuje se rozšíření předmětu činnosti drobné provozovny o: - provádění sítotisku a grafických rozmnožovacích prací Povoleno rozhodnutím č. 1120/1989 min. průmyslu ČSR ze dne 28.2.1989.
Registrační číslo Městský národní výbor je 00252921.
Registrační adresa Městský národní výbor je 100, Soběslav.
Městský národní výbor byla založena 26.05.1987.