Informace o společnosti

Název: Městský národní výbor
ICO: 00253081
Registrovaná adresa: 4, Veselí nad Lužnicí, Leninova, 145/I
Začleněno na: 01.09.1987
Datum ukončení: 17.02.1995
Předmět podnikání:
Na základě usnesení 19. plenárního zasedání MěNV ze dne 25.5.1989 rozšiřuje se předmět činnosti drobné provozovny: - poskytování urychleného občerstvení /bufetu/ v prostoru pískovny - Vlkov I
- provoz parkoviště - natěračské práce - doprava materiálu - drobné zámečnické opravy - kovářské práce - sběrna pneumatik os. automobilů na protektorování - těžba kopaného písku a štěrkopísku
Podle usnesení plenárního zasedání MěstNV Veselí nad Lužnicí ze dne 25.6.1987 zapisuje se předmět činnosti drobné provozovny: - brusičské práce - oprava kol - oprava malých motocyklů - stavební činnost charakteru oprav a údržby a demoliční práce s prodejem nepotřebného stavebního materiálu - půjčování stavebních mechanismů - řemeslná úprava tesařská a truhlářská a prodej zbytkového materiálu - provoz tábořiště
Registrační číslo Městský národní výbor je 00253081.
Registrační adresa Městský národní výbor je 4, Veselí nad Lužnicí, Leninova, 145/I.
Městský národní výbor byla založena 01.09.1987.