Informace o společnosti

Název: PRAGENT, akciová společnost
ICO: 00001121
Registrovaná adresa: 12800, 21737240, Praha 2, Praha 2, Jaromírova, 59
Začleněno na: 27.12.1968
Datum ukončení: 10.04.2008
Předmět podnikání:
Usnesením valné hromady konané dne 25.9.1990 a 27.2.1991 byly přijaty nové stanovy, dle nichž předmětem činnosti je:
a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích,
4. Poskytovat služby zahraničním osobám spočívající v zajiš- ťování rekonstrukcí, oprav a údržby hrobů, hrobek a svatých a pietních míst, na účet zahraničních fyzických osob nebo organizací.
semináře, konference a předvádění smluvních výrobků,
19. Zprostředkování koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
c) poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskou čin- nost zahrnující:
6. Poskytovat příslušným čs. organizacím oprávněným k zahra- ničně obchodní činnosti na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívající ve zprostředkování vývozu československého zboží.
b) poskytovat čs. právnickým osobám údaje o vlastnostech smluvních výrobků,
Rozhodnutím FMZO v Praze ze dne 8.12.1989 č.j. 7159/62/89 a ze dne 9.2.1990 č.j. 72/6/90 bylo uděleno povolení k zahra- ničně obchodní činnosti.
20. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného.
8. Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou a obstaravatelskou činnost v zahraničí.
18. Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
9. Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSFR na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředko- vání spočívající v uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb čs. osobám.
odborně technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků,
12. Poskytovat příslušným čs. organizacím oprávněným k zahraničně obchodní činnosti na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívající ve zprostředkování vývozu československého zboží.
Předmět činnosti nyní:
11. Zprostředkovávat nebo obstarávat pro čs. organizace vysílání pracovníků do zahraničí k zabezpečování činností v rozsahu tohoto povolení.
3. V rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2 tohoto povolení:
16. v rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2
13. Zastupovaným zahraničním firmám poskytovat na základě jejich požadavku pronájem čs. pracovníků v souvislosti s činností vyplývající ze smluvních vztahů.
d) zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz, včetně prodeje zboží z těchto skladů.
provádění servisu smluvních výrobků,
zajišťovat propagaci pro zahraniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích
poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskou činnost zahrnující zejména odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků, konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků, semináře, konference a předvádění smluvních výrobků, provádění servisu smluvních výrobků, provádění prodeje smluvních výrobků,
15. Poskytovat služby zahraničním osobám spočívající v zajišťování rekonstrukcí, oprav a údržby hrobů, hrobek a svatých a pietních míst, na účet zahraničních fyzických osob a organizací.
konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků,
10. Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obsta- rávání záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupova- ných firem nebo vývozu zastupovaným firmám vlastním jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby, včetně služeb v oblasti leasingových operací, výrobní kooperace a vazbo- vých a výměnných obchodů.
7. Zastupovaným zahraničním firmám poskytovat na základě je- jich požadavků pronájem čs. pracovníků v souvislosti s čin- ností vyplývající ze smluvního vztahu.
5. Zprostředkovat nebo obstarávat pro čs. organizace vysílá- ní pracovníků do zahraničí k zabezpečování činností v rozsa- hu tohoto povolení.
17. Poskytování služeb právnickým i fyzickým osobám spočíva- jících v uzavírání a realizaci smluv o dodávkách zboží a služeb, a to buď na základě obstaravatelské smlouvy, nebo zajišťováním těchto dodávek vlastním jménem na vlastní účet.
provádění prodeje smluvních výrobků,
2. Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obsta- rávání záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupova- ných firem nebo vývozu zboží zastupovaným firmám vlastním jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby, včetně služeb v oblasti leasingových operací, výrobní kooperace a vazbových a výměnných obchodů.
zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz včetně prodeje zboží z těchto skladů.
14. Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou a obstaravatelskou činnost v zahraničí.
1. Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSSR na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředková- ní spočívající v uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb čs. osobám.

Zakladatelé

Název Postavení Popis Datum
Vladimír Šiler Neaktivní od 10.04.2008 Člen 15.10.1997
Adresa: 3, Brozany, Zahradní, 352
David Petrů Neaktivní od 10.04.2008 Člen 15.10.1997
Adresa: 22562745, Praha 9, Praha 9, Boloňská, 305
Ing. Xenie Peclinovská Neaktivní od 10.04.2008 Člen 15.10.1997
Adresa: 27714, 100, Mělník, Dřísy

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Martin Šářec Neaktivní od 10.04.2008 Předseda představenstva 15.10.1997
Adresa: 3, Praha 9, Praha 9, Podvinný mlý, 2126
Mgr. Robert Štěpánek Neaktivní od 10.04.2008 Člen představenstva 15.10.1997
Adresa: 21766801, Praha 3, Praha 3, Libická, 10
Jiří Zeman Neaktivní od 10.04.2008 Člen představenstva 15.10.1997
Adresa: 22563946, Praha 10, Praha 10, Milánská, 457
ing. Emilián Fould Neaktivní od 15.10.1997 Místopředseda představenstva 20.02.1995
Adresa: 3, Brno, Kirovova, 7
Ing. Alexandra Štýbrová Neaktivní od 15.10.1997 Člen představenstva 20.02.1995
Adresa: 22071873, Praha 5, Za farou, 569
Ing. Vladimír Hamouz Neaktivní od 15.10.1997 Člen představenstva 20.02.1995
Adresa: 21869995, Praha 4, Murgašova, 7
Helena Havlíčkovaá Neaktivní od 20.02.1995 Člen představenstva 10.09.1992
Adresa: 22079891, Praha 5, Stroupežnického, 18
Eduard Polák Neaktivní od 20.02.1995 Člen představenstva 10.09.1992
Adresa: 100, Bratislava, Osuského 16
Pavel Brath Neaktivní od 15.10.1997 Člen představenstva 10.09.1992
Adresa: 4, Vysoké Mýto, Jeronýmova, 583
Ing. Vladimír Kozák Neaktivní od 10.09.1992 Místopředseda představenstva 15.05.1991
Adresa: 22232354, Praha 6, K Padesátníku, 115
JUDr. Marie Stehlíková Neaktivní od 10.09.1992 Člen představenstva 15.05.1991
Adresa: 22663541, Praha 10, Slovinská, 13
Ing. Věroslav Rajchrt Neaktivní od 10.09.1992 Člen představenstva 15.05.1991
Adresa: 3, Praha 5, Safírova, 2
ing. Emilián Fould Neaktivní od 20.02.1995 Člen představenstva 15.05.1991
Adresa: 3, Brno, Kirovova, 7
Ing. František Směták Neaktivní od 15.10.1997 Předseda představenstva 15.05.1991
Adresa: 19098839, Brno, Josefská, 4
Ing. Zoltán Kovács Neaktivní od 15.05.1991 Člen představenstva 12.09.1980
Adresa: 100, Malinovo 177
Ing. Stanislav Česal Neaktivní od 15.05.1991 Člen představenstva 12.09.1980
Adresa: 22295844, Praha 7, Korunovační, 15
Emil Veselý Neaktivní od 15.05.1991 Člen představenstva 13.09.1978
Adresa: 999999999, Praha 6, Zelená, 21
Jan Šustera Neaktivní od 15.05.1991 Člen představenstva 13.09.1978
Adresa: 100, Praha 5 - Zbraslav n./Vlt.III, Třetí pětiletky 7
Florián Čermák Neaktivní od 13.09.1978 Člen představenstva 16.12.1975
Adresa: 100, Bratislava, ul. 29. Augusta 11
Jiří Řezníček Neaktivní od 13.09.1978 Člen představenstva 16.12.1975
Adresa: 21763046, Praha 3, Přemyslovská, 17
Jiří Vencovský Neaktivní od 13.09.1978 Člen představenstva 16.12.1975
Adresa: 22620613, Praha 10, Nučická, 27
Antonín Vomáčka Neaktivní od 13.09.1978 Člen představenstva 16.12.1975
Adresa: 22198458, Praha 6, Na Pískách, 83
Ing. Antonín Rod Neaktivní od 13.09.1978 Člen představenstva 16.12.1975
Adresa: 22506586, Praha 9, Litvínovská, 518
Ing. Miroslav Zíma Neaktivní od 13.09.1978 Člen představenstva 16.12.1975
Adresa: 999999999, Praha 2, Rumunská, 8
Vojtěch Gajdošík Neaktivní od 12.09.1980 Místopředseda představenstva 16.12.1975
Adresa: 100, Bratislava, Ul. Februarového víťazstva 45
Ing. Miroslav Jiránek Neaktivní od 12.09.1980 Člen představenstva 16.12.1975
Adresa: 22662995, Praha 10, Jerevanská, 6
Ing. Hynek Šámal Neaktivní od 15.05.1991 Předseda představenstva 16.12.1975
Adresa: 3, Praha 8, Ořechova, 8
Tomáš Vacek Neaktivní od 16.12.1975 Člen představenstva 09.12.1974
Adresa: 100, Praha 4 - Lhotka, Libušská ul. 105
Josef Špaček Neaktivní od 16.12.1975 Člen představenstva 09.12.1974
Adresa: 3, Nymburk, Eliščina ul., 158/7
Dr. Miroslav Šitavanc Neaktivní od 16.12.1975 Člen představenstva 09.12.1974
Adresa: 4, Praha 10, Jakubská, 15
Ludvík Šácha Neaktivní od 09.12.1974 Předseda představenstva 27.12.1968
Adresa: 100, Benátky n/Jiz., Žižkova 118
Ing. Jan Smrčka Neaktivní od 09.12.1974 Člen představenstva 27.12.1968
Adresa: 100, Praha 10 - Malešice, sídliště - blok 19, čp. 418
Vlastimil Polák Neaktivní od 09.12.1974 Člen představenstva 27.12.1968
Adresa: 21808163, Praha 4, Novodvorská, 1128
Ing. Hynek Šámal Neaktivní od 16.12.1975 Místopředseda představenstva 27.12.1968
Adresa: 3, Praha 8, Ořechova, 8
Ing. Josef Fousek Neaktivní od 16.12.1975 Člen představenstva 27.12.1968
Adresa: 22293281, Praha 7, Nad Královskou oborou, č. 43
Vojtěch Gajdošík Neaktivní od 16.12.1975 Člen představenstva 27.12.1968
Adresa: 100, Bratislava, Ul. Februarového víťazstva 45
Dr. Ludvík Šplíchal Neaktivní od 15.05.1991 Člen představenstva 27.12.1968
Adresa: 100, Praha 8 - Karlín, Křižíkova 45
Registrační číslo PRAGENT, akciová společnost je 00001121.
Registrační adresa PRAGENT, akciová společnost je 12800, 21737240, Praha 2, Praha 2, Jaromírova, 59.
PRAGENT, akciová společnost byla založena 27.12.1968.