Informace o společnosti

Název: Strojprojekt Praha, státní podnik
ICO: 00003620
Registrovaná adresa: 21767483, Praha 3, Olšanská, 9
Začleněno na: 30.07.1989
Datum ukončení: 01.04.1992
Předmět podnikání:
poradenská činnost pro projektové služby státních podniků a ji- ných socialistických organizací
souhrnná stanoviska k územně plánovací dokumentaci za odvětví spojů
projektová dokumentace pro komplexní rekonstrukce, opravy a údržbu
zahraničně obchodní činnost povolenou rozhodnutím FMZO ze dne 15.10.1990,13/10831/30
geodetické práce
studie zastavovací, objemové, technologické a odborné podklady pro územně plánovací dokumentace za odvětví spojů
předprojektová a projektová dokumentace pro investiční výstavbu
reprografické a tiskařské práce
povinný předmět činnosti: projektová a inženýrská činnost pro spojová technologická zařízení, včetně digitalizace JTS a stavby Československého rozhlasu a Československé televize
dokumentace neinvestiční povahy (typizace, standardizace,normali- zace)
technická pomoc a inženýrskéá činnost ve výstavbě
odborné a expertízní posudky, včetně expertíz územně plánovacích dokumentací

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Vít Šorm Neaktivní od 01.04.1992 Ředitel 25.10.1990
Adresa: 21951284, Praha 4, Sdružení, 1336/41
ing. Zdeněk Rylich Neaktivní od 01.04.1992 Zástupce ředitele 25.10.1990
Adresa: 22296395, Praha 7, Poupětova, 20
ing.arch. František Kovář Neaktivní od 25.10.1990 Zástupce ředitele 18.04.1990
Adresa: 100, Praha 4 - Bráník, Vavřenova 1440/2
ing. Ivan Šrom Neaktivní od 18.04.1990 Zástupce ředitele 27.11.1989
Adresa: 100, Praha 4 - Krč, Ružinovská 1161/8
ing. Jiří Mareš Neaktivní od 25.10.1990 Ředitel 30.07.1989
Adresa: 100, Stehlčeves č. 207, okr. Kladno
Registrační číslo Strojprojekt Praha, státní podnik je 00003620.
Registrační adresa Strojprojekt Praha, státní podnik je 21767483, Praha 3, Olšanská, 9.
Strojprojekt Praha, státní podnik byla založena 30.07.1989.