Informace o společnosti

Název: RD Jeseník
ICO: 00007846
Registrovaná adresa: 100, Jeseník
Začleněno na: 29.06.1989
Datum ukončení: 13.02.1998
Předmět podnikání:
2. Silniční motorová doprava
12. Práce k zajištění stability podzemních prostorů /podzemní sanační práce/
6. Horní činnosti v rozsahu: a) Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů b) Úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním c) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech provozovaných pod písm. a) až d) d) zvláštní zásahy do zemské kůry
5. Provozování dráhy - vlečky
4. Rozvod elektřiny
7. Podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů v objemu nad 500 m3
3. Výroba tepla a rozvod tepla
8. Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více jak 100 000 m3 horniny
13. Strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a 3 písm. a) až g) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zák. ČNR č. 542/1991 Sb.
1. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Tomáš Kouřil Neaktivní od 13.02.1998 Ředitel 05.08.1996
Adresa: 5895766, Jeseník, Jeseník, Lipovská, 1208/89
Ing. Tomáš Kouřil Neaktivní od 05.08.1996 Ředitel 31.10.1990
Adresa: 3, Jeseník, Tichá, 75
Ing. Ladislav Bernatík Neaktivní od 13.02.1998 Zástupce ředitele 12.03.1990
Adresa: 5887933, Jeseník, Rudná, 386
Ing. Josef Žižka Neaktivní od 31.10.1990 Ředitel 09.10.1989
Adresa: 14090643, Rýmařov, Komenského, 26
Ing. Květoslav Polášek Neaktivní od 12.03.1990 Zástupce ředitele 11.07.1989
Adresa: 4, Jeseník, Havlíčkova, 996
Ing. Ladislav Chmelař Neaktivní od 09.10.1989 Ředitel 29.06.1989
Adresa: 5893429, Jeseník, Karla Čapka, 971
Registrační číslo RD Jeseník je 00007846.
Registrační adresa RD Jeseník je 100, Jeseník.
RD Jeseník byla založena 29.06.1989.