Informace o společnosti

Název: Rudné doly Příbram, státní podnik
ICO: 00007854
Registrovaná adresa: 26114, 22987339, Příbram I, nám. T. G. Masaryka, 121
Začleněno na: 30.06.1989
Datum ukončení: 13.02.2002
Předmět podnikání:
.
a) hornická činnost dle zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů - § 2 písm. c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. c), g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, - § 3 písm. d) podzemní práce prováděné hronických způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3, e) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), f) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, g) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 tis.m.3 horniny, b) knihovnické práce, c) reprografické práce v rámci živnosti volné, d) pronájem bytových prostor, e) zemmní práce v rámci živnosti volné, f) výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, h) provozování dráhy - vlečky ch)montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
-.

Zakladatelé

Název Postavení Popis Datum
Rozhodnutí č. 25/1989 Federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ze dne 26.6.1989, ve znění pozdějších doplňků a změn Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Neaktivní od 13.02.2002 07.04.1998
Adresa: 11015, 21726779, Praha 1, Praha 1, Na Františku, 32

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Radim Aulický Neaktivní od 13.02.2002 pověřen řízením státního podniku 13.09.2001
Adresa: 26102, 23002557, Příbram, Příbram, Anenská, 215
Ing. Josef Kouřil Neaktivní od 13.02.2002 zástupce ředitele 18.08.2000
Adresa: 69602, 13526227, Hodonín, Ratíškovice, 1031
Ing. Ladislav Bernatík Neaktivní od 13.02.2002 zástupce ředitele 25.08.1999
Adresa: 79001, 5887933, Jeseník, Jeseník, Rudná, 386/6
Ing. Vratislav Řehoř Neaktivní od 13.02.2002 zástupce ředitele 25.08.1999
Adresa: 10100, 22667318, Praha 10, Praha 10, Žitomírská, 46
Ing. Tomáš Kouřil Neaktivní od 13.09.2001 ředitel 09.08.1999
Adresa: 79001, 5895766, Jeseník, Jeseník, Lipovská, 1208/89
Ing. Radim Aulický Neaktivní od 13.02.2002 zástupce ředitele 07.04.1998
Adresa: 26102, 3, Příbram, Příbram, Příbram, 215
Ing. Tomáš Kouřil Neaktivní od 09.08.1999 zástupce ředitele 09.02.1998
Adresa: 79001, 5895766, Jeseník, Jeseník, Lipovská, 1208/89
Ing. Milan Zbudil Neaktivní od 26.09.1995 zástupce ředitele 30.06.1989
Adresa: 26102, 3, Příbram VII, ul. Kholla, 207
Ing. Radim Aulický,ekon.nám. Neaktivní od 07.04.1998 zástupce ředitele 30.06.1989
Adresa: 26102, 3, Příbram, Příbram, 215
Ing. Koloman Iványi Neaktivní od 09.08.1999 ředitel 30.06.1989
Adresa: 26102, 3, Příbram III, Příbram, 119
Registrační číslo Rudné doly Příbram, státní podnik je 00007854.
Registrační adresa Rudné doly Příbram, státní podnik je 26114, 22987339, Příbram I, nám. T. G. Masaryka, 121.
Rudné doly Příbram, státní podnik byla založena 30.06.1989.