Informace o společnosti

Název: AGRO společný podnik Žamberk
ICO: 00222178
Registrovaná adresa: 56401, 18122591, Žamberk, Zemědělská, 1004
Začleněno na: 01.03.1990
Datum ukončení: 01.09.1992
Předmět podnikání:
Poskytovat služby při zavádění a využívání výpočetní techniky
Práce a služby v rostlinné výrobě při zajišťování výživy rostlin a agrochemických opatření, spočívajících zejména v aplikaci průmyslových hnojiv, výrobě kompostu, vápněním půd, chemické ochraně rostlin, ošetřování a aplikaci statkových hnojiv
Nákup a prodej uhlí a ostatního paliva pro malospotřebitele i organizace
Obchodní činnost, obchodní a stravovací služby
Činnosti v oboru dopravy budou provozovány podle povolení okresního úřadu - odboru dopravy
Investiční výstavba
Zahraničně obchodní činnost související s předmětem podnikání ( u dovozu a vývozu věcí s vyjímkou věcí uvedených ve vyhl. č. 256/90 Sb. )
Nákup a prodej strojů a náhradních dílů
Organizace a pozemní zajištění letecké zemědělské činnosti ( aplikace průmyslových hnojiv, vápenatých hmot, chemických přípravků apod. )
Obchodní činnost související s předmětem podnikání
Opravy a seřizování automobilní techniky, traktorů, nakladačů, železničních vagonů, zařízení k vykládce železničních vagonů, včetně dopravníků
Práce a činnosti související s nárokováním, výrobou, vykládkou, dopravou, skladováním, mícháním a prodejem průmyslových hnojiv, vápenatých hmot, chemických přípravků, případně jiných potřeb a materiálů
Výroba zařízení a příslušenství v zemědělské i jiné technice, výroba dřevěných a betonových stavebních prvků v zájmu racionálního využití pracovních sil a prostředků včetně těžby a zpracování dřeva písku a štěrku
Výroba a prodej tepla
Doprava a práce návěsovou, sklápěcí a speciální technikou, provádění osobní a nákladní taxislužby

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Milan Suchodol Neaktivní od 01.09.1992 ředitel 14.01.1991
Adresa: 56401, 18125841, Žamberk, SNP, 1348
Ing. František Keprta Neaktivní od 01.09.1992 zástupce ředitele 14.01.1991
Adresa: 56401, 18123261, Žamberk, 1072
Ing. Antonín Kalousek Neaktivní od 14.01.1991 ředitel 23.11.1990
Adresa: 56114, 17941113, České Libchavy, 199
Ing. Antonín Kalousek Neaktivní od 23.11.1990 předseda 01.03.1990
Adresa: 56114, 17941113, České Libchavy, 199
ing. Zdeněk Janovec Neaktivní od 23.11.1990 místopředseda 01.03.1990
Adresa: 56401, 18125239, Žamberk, Špitálka, 1282
Registrační číslo AGRO společný podnik Žamberk je 00222178.
Registrační adresa AGRO společný podnik Žamberk je 56401, 18122591, Žamberk, Zemědělská, 1004.
AGRO společný podnik Žamberk byla založena 01.03.1990.