Informace o společnosti

Název: PRIOR - PARDUBICE, obchodní dům
ICO: 00222488
Registrovaná adresa: 100, Pardubice
Začleněno na: 01.01.1989
Datum ukončení: 23.09.1992
Předmět podnikání:
Maloobchodní a velkoobchodní činnost v sortimentu potravin a průmyslového zboží
Vývoz spotřebního zboží z majetku organizace a dovoz spotřebního zboží pro obohacení vnitřního trhu s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1991 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje p ovolení k zahraničně obchodní činnosti.
Vývoz a dovoz věcí formou výměny spotřebního zboží s obchodními partnery v SSSR, PLR, MLR a NDR za účelem obohacení a rozšíření sortimentu čs. vnitřního trhu v rozsahu maloobchodní činnosti organizace.
Dovoz věcí pro vlastní potřebu organizace a pro zabezpečení její hospodářské činnosti, s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb.
Federální min. zahr. obchodu dne 20.11.1990, č.j. 13/12701/133/90, reg. číslo 108004358 udělilo organizaci PRIOR PARDUBICE, obchodní dům IČO: 222 488 povolení k zahraničně obchodní činnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) zák.č. 42/1990 Sb. v tomto ruzsahu:
Základním předmětem činnosti státního podniku je uspokojování potřeb občanů na vnitřním trhu prodeje zboží a poskytováním souvisejících služeb. Za tím účelem státní podnik provádí zejména:
Výrobní činnnost a poskytování obchodních služeb
Dovoz a vývoz spotřebního zboží prostřednictvím oprávněných organizací
V souladu s obecně závaznými předpisy může státní podik stanovený předmět činnosti překročit

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Jiří Plaček Neaktivní od 23.09.1992 ředitel 01.10.1990
Adresa: 53501, Přelouč, Fučíkova, 932
Ing. Ivana Hlavičková Neaktivní od 23.09.1992 zást. ředitele - ekonom. náměstkyně 01.10.1990
Adresa: Hradec Králové 6, Černigovská, 1318
Ing. Jiří Plaček Neaktivní od 01.10.1990 zást.ředitele-obchod. provozní náměst. 15.03.1989
Adresa: 53501, Přelouč, Fučíkova, 932
Ing. Otakar Kouba Neaktivní od 22.06.1990 ředitel 01.01.1989
Adresa: Hradec Králové 6, Mandysova, 1409
Registrační číslo PRIOR - PARDUBICE, obchodní dům je 00222488.
Registrační adresa PRIOR - PARDUBICE, obchodní dům je 100, Pardubice.
PRIOR - PARDUBICE, obchodní dům byla založena 01.01.1989.