Informace o společnosti

Název: Agropodnik,společný podnik Vyškov ve Slavkově u Brna
ICO: 00229245
Registrovaná adresa: 100, Slavkov u Brna
Začleněno na: 17.01.1973
Datum ukončení: 31.03.1993
Předmět podnikání:
3. Zabezpečuje provoz zemědělské laboratoře pro členské orga- nizace a občany
14. Zabezpečuje nákup náhradních dílů a mteriálů k provádění oprav a údržby vlastních mechanizačních prostředků, ale i pro členské organizace, popřípadě pro jiné odběratele
5. Provádí výstavbu účelových staveb a zřízení k zabezpečování schválené činnosti podniku, včtně podnikové bytové výstavby a výstavbu pro členské organizace a ostatní odběratele
12. Provozuje přepravu autobusem pro své zaměstnance popř. pro ostatní odběratele
4. Poskytuje členským organizacím odborné proady a speciální služby (např. uplatňování matematicko-analytických metod, rozborování apod.) případně práce vlastní technikou a za- řízením
13. Provádí distribuci tuhých paliv pro členské organizace a jiné odběratele
7. Provádí dopravu pro členské organizace, případně ostatní organizace a občany v rozsahu nutném pro racionální vyu- žití vlastních dopravních prostředků
6. Provádí výrobu a přípravu kapalných hnojiv (suzpenzních) pro vlastní aplikaci, pro členské organizace, popř. ostatní odběratele
11. Provádí dřevovýrobu a to výrobu jednoduchých finálních výrobků, dřevěného nářadí, palet, obalů, kontejnerů apod. v zájmu racionálního využití pracovních sil a prostředků, zejména místních materiálových zdrojů
Názvy a sídla účastníků a výše vkladů: hnojení a chemické ochrany za účelem efektivního využívání Jednotlivé členské podíly činí: průmyslových, vápenatých a statkových hnojiv a chemických ZD Dědice 2,065.510,-- Kčs přípravků, jejich racionální a vědeckou aplikací ZD Krásensko 1,276.747,-- Kčs ZD Pustiměř 1,592.486,-- Kčs ZD Ivanovice 4,901.810,-- Kčs ZD Rostěnice 3,712.263,-- Kčs
ZD Nížkovice 2,296.029,-- Kčs ZD Rousínov 1,345.832,-- Kčs ZD Šaratice 881.796,-- Kčs
1. Provádí práce a služby v rostlinné výrobě, vypracovává plány
Školní statek 196.350,-- Kčs STS Bučovice 69.822,-- Kčs ZNZ Vyškov 478.885,-- Kčs
2. Provádí všechny práce a činnosti související s nárokováním,
ZD Velešovice 1,257.887,-- Kčs nákupem, přejímkou (vykládkou) dopravou skladováním a míchá- ZD Bohdalice 1,910.279,-- Kčs ním průmyslových hnojiv a vápenatých hnojiv, chemických pří- ZD Bučovice 1,959.681,-- Kčs pravků a pod. pro členské organizace a další odběratele ZD Brankovice 1,296.416,-- Kčs ZD Hvězdlice 1,285.165,-- Kčs ZD Nesovice 1,587.696,-- Kčs Oseva Slavkov 3,745.249,-- Kčs
8. Provádí výrobu kompostů, distribucí čpavku pro vlastní aplikaci, pro členské popř. ostatní odběratele 10. Provádí kovovýrobu a to výrobu jednoduchých finálních výrobků, strojů, přístrojů a zařízení. náhradních dílů, renovaci součástek, popř. se i disílí subdodovatelskou účastí na složitější výrobcích v zájmu využití volných výrobních kapacit, pracovních sil a zabezpečení spole- čensky prospěšné výroby

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Josef Válek Neaktivní od 31.03.1993 ředitel 17.01.1973
Adresa: 100, Šaratice, okres Vyškov
Bedřiška Svobodová Neaktivní od 31.03.1993 zástupce ředitele 17.01.1973
Adresa: 999999999, Lovčičky, 24
Registrační číslo Agropodnik,společný podnik Vyškov ve Slavkově u Brna je 00229245.
Registrační adresa Agropodnik,společný podnik Vyškov ve Slavkově u Brna je 100, Slavkov u Brna.
Agropodnik,společný podnik Vyškov ve Slavkově u Brna byla založena 17.01.1973.