Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00245801
Registrovaná adresa: 100, Brloh Český Krumlov
Začleněno na: 28.10.1970
Datum ukončení: 01.12.1992
Předmět podnikání:
Podle usnesení rady MNV v Brloze ze dne 3.12.1985 rozšiřuje se předmět činnosti drobné provozovny: - doprava /+ 1 zemní stroj K 162/ - kadeřnictví a holičství
Na základě usnesení plenárního zasedání dne 3.3.1989 rozšiřuje se předmět činnosti drobné provozovny o: - provádění elektroinstalačních prací - opravy veřejného osvětlení
Podle návrhu MNV Brloh ze dne 19.7.1977, schválenéhjo ONV, odb. MH v Č. Krumlově zapisuje se předmět činnosti těchto provozoven: - provozovna ubytoven a úklidová služba - provozovna koupaliště - údržbářská skupina, která zajišťuje práce na údržbě bytového fondu a vodo vodu
Na základě usnesení plenárního zasedání MNV Brloh ze dne 30.10.1990 rozšiřu je se předmět činnosti drobné provozovny o: - provádění fotokopií na kopírovacím stroji AGFA
Podle usnesení rady MNV v Brloze dne 26.1.1988 a 11 plenárního zasedání ze dne 8.3.1988 rozšiřuje se předmět činnosti drobné provozovny: - zaslívací služba - broušení pilových kotoučů
Podle návrhu NV ze dne 22.9.1970 schváleného ONV v Č. Krumlově odborem průmyslu zapisuje se předmět činnosti těchto provozoven: Truhlářství - stavební truhlářství, které vyrábí okna a dveře dámské krejčovství - šití šatstva dámského, oprava prádla holičství - pánské radioopravna - provádění oprav radií a elektrospotřebičů obuvnictví - provádění běžných oprav všeho druhu obuvi
Registrační číslo Místní národní výbor je 00245801.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Brloh Český Krumlov.
Místní národní výbor byla založena 28.10.1970.