Informace o společnosti

Název: Městský národní výbor
ICO: 00250601
Registrovaná adresa: 100, Netolice
Začleněno na: 14.09.1983
Datum ukončení: 30.05.1995
Předmět podnikání:
- broušení nožů, nůžek a pil - elektroúdržba
- opravy a úpravy spotřebních předmětů
Na základě usnesení MěNV Netolice ze dne 27.6.1990 č. 74-R/90 rozšiřuje se předmět činnosti drobné provozovny o: - výroba a opravy oděvů
Na návrh MěNV v Netolicích ze dne 10.7.1985 zapisuje se tento další předmět činnosti: - drobný prodej stavebního materiálu pro občany - zámečnické práce
- oprava obuvi
Podle návrhu MěNV Netolice ze dne 9.12.1986 zapisuje se rozšíření předmětu činnosti drobné provozovny o: - prodej propan-butanu - autobusovou dopravu - projekci a revize elektro a hromosvodů
Podle usnesení plenárního zasedání MěNV Netolice ze dne 30.8.1983 a souhlasu ONV-odboru MH v Prachaticích ze dne 8.9.1983 zapisuje se tento předmět činnosti: - stavební údržba a opravy - práce pokrývačské, klempířské
Podle návrhu MěNV v Netolicích zapisuje se rozšíření předmětu činnosti o: - provoz blokové kotelny - obchodní a restaurační činnost ve víceúčelovém kulturním zařízení MěstNV
Podle návrhu MěNV v Netolicích ze dne 21.12.1987 zapisuje se doplnění předmětu činnosti provozovny o: - práce natěračské a písmomalířské
Na základě usnesení plenárního zasedání MěNV ze dne 19.9.1989 č. 9/P-89 II. rozšiřuje se předmět činnosti o: - provozování osobní autotaxi
- nákladní doprava pro místní potřebu
- půjčování stavebních mechanismů a předmětů dlouhodobé spotřeby
Registrační číslo Městský národní výbor je 00250601.
Registrační adresa Městský národní výbor je 100, Netolice.
Městský národní výbor byla založena 14.09.1983.