Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00250619
Registrovaná adresa: 100, Nová Pec okr. Prachatice
Začleněno na: 18.05.1988
Datum ukončení: 20.04.1995
Předmět podnikání:
Podle usnesení plenárního zasedání MNV v Nové Peci ze dne 11.4.1988 č. 68/ 88 zapisuje se předmět činnosti drobné provozovny: - provoz veřejného tábořiště v Nové Peci - rozšíření prodeje propan-butanu - provoz obchodní činnosti - bufetu na veřejném tábořišti Obchodní činnost povolena rozhodnutím MNV, odboru obchodu a CR v Prachaticích č.j. 349/306/88/10.
Registrační číslo Místní národní výbor je 00250619.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Nová Pec okr. Prachatice.
Místní národní výbor byla založena 18.05.1988.